DİPLOMA VE SERTİFİKASYON EĞİTİMLERİ  • ULUSLARARASI - AVRUPA KAYNAK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

  • ULUSLARARASI - AVRUPA KAYNAK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ

  • ULUSLARARASI - AVRUPA KAYNAK MUAYENE PERSONELİ EĞİTİMİ
Kaynak Mühendisliği Nedir?


Kaynak, dünyada üretilen tüm mamullerin % 50'sinden fazlasının oluşturulmasında kullanılan kritik bir imalat yöntemidir. Ekonomimizin hemen tüm sektörleri, bir dereceye kadar kaynağa ve birleştirme teknolojisine bağımlıdır. Çoğu insan kaynağı sadece bir proses olarak bilmesine rağmen, kaynak teknolojisi gerçekte malzeme bilimini, tasarımı, muayeneyi, mekanik ve elektronik sistemleri, lazerleri ve robotları içeren karmaşık bir mühendislik disiplinidir.

Uluslararası / Avrupa Kaynak Mühendisliği ve Uluslararası / Avrupa Kaynak Teknikerlerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?


Kaynaklı üretimin öncesinde, esnasında ve sonrasında tüm şartların ilgili standartlara uygun olarak kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Uluslararası platformlarda iş yapan tüm firmaların kalite sistemlerinin gereği doğrultusunda, tüm kaynak denetim işlemlerinin bir plan dâhilinde ve yetkinliği bir belge ile kanıtlanmış olan, yeterli bilgi donanıma sahip kalifiye elemanlar tarafından yapılması zorunludur.
Bu nedenle Uluslararası Kaynak Mühendisleri ve Uluslararası Kaynak Teknikerleri vasıflandırılmıştır.

Uluslararası Kaynak Muayene Personeli'nin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kaynaklı imalatın belirtilen kod , standart , prosedür, teknik şartname veya talimata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve raporlamaktır.

Neden Uluslararası Kaynak Muayene Personeli'ne ihtiyaç vardır?

Kaynaklı üretimin öncesinde, esnasında ve sonrasında tüm şartların ilgili standartlara uygun olarak kontrolünün sağlanması ve uluslar arası platformlarda iş yapan tüm firmaların kalite sistemlerinin gereği doğrultusunda, tüm kaynak denetim işlemlerinin bir plan dahilinde yetkinliği bir belge ile kanıtlanmış olan, yeterli bilgi donanımına sahip kalifiye kişilere gereksinim duymasıdır.

Uluslararası Kaynak Muayene Personeli-standart eğitimleri sırasında neler anlatılacak?

· Kaynak yöntemleri, metal malzemelerin kaynak sırasındaki davranışları, kaynak hesapları ve standartları
· Tahribatsız, mekanik test ve görsel muayene inceleme tekniği
· Kaynak talimatları, kaynak prosedürü özellikleri ve nitelikli kaynak prosedürlerinin uygulanması
· Malzeme ve sarf malzemelerin özellikleri
· Mühendislik çizimleri, işçilik toleransları
· Kaynak prosedürü şartnameleri, yöntemler ve prosedürlerin değerlendirilmesi
· Denetim prosedürleri ve kabul kriterleri
· Uluslararası ve ulusal kaynakçı yeterlilik programları
· İmalat öncesi, imalat ve imalat sonrası ile ilgili kaynak kusurların belirlenmesi
· Ulusal özelliklere veya kodlara dayalı denetim gereksinimleri
· Kaynak ekipmanlarının işlevselliği ve uygulamaları/kısıtlamaları
Copyright © 2018 TR-ANB
HABER & DUYURULAR
TÜRKİYE'NİN KAYNAKTA
ULUSAL YETKİLİ KURUMU
TR-ANB     EĞİTİMLER     DİPLOMA SORGULAMA     BAĞLI KURULUŞLAR     ANBCC     LİNKLER     İLETİŞİM     ŞİKAYET/İTİRAZ