TR-ANB KURULUŞ SÜRECİ


Eğitim veren kuruluşlar yine IIW'nun denetleme kuruluşu olan IAB'ye (International Authorization Board / Uluslararası Yetkilendirme Kuruluşu) bağlı olarak kurulan ANB'ler vasıtasıyla kontrol edilmektedir. IWE eğitimi veren her yetkili kuruluş varsa ulusal yetkili kuruma, yoksa yabancı bir ülkenin ANB'sinin denetlemesi altında eğitimlerini başlatmak ve yürütmek zorundadır. Buradaki problem yabancı ATB'lerin gittikleri ülkedeki eğitimleri daha çok gelir getiren kuruluşlar olarak görmeleri, kendi ülke hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirmeleridir.


Bu nedenle kaynak mühendisliği veren bir ülkenin kaynak mühendisi ve diğer teknik elemanları yetiştirmede ulusal yetkili kuruluşunu oluşturması ve onun çatısı altında ATB'lerinin çalışmasını planlaması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bir ülkenin kendi ANB kuruluşuna sahip olmasının getireceği prestij, onur ve temsil yeteneği bakımından çok önemli bir olgudur. Yabancı ANB'ler ayrıca ulusal sınav sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmamakta, sınavlar tamamen başka ulusların katkıları ve öncelikleri ile oluşturulmuş soru bankalarına bağımlı olarak yapılmaktadır.Yine IIW-IAB toplantılarında en çok vurgulanan konulardan birisi kaynak mühendisliği eğitiminde temel kaynak mühendisliği bilgilerinin dışında üzerine her ülke için önem arz eden konuların seminerler yardımıyla kaynak mühendisi adaylara kazandırılması gerektiğidir.


Yabancı ANB'ler maalesef bu konular üzerinde yeterince çalışmamaktadır. Kaynak mühendisliği dokümantasyon ve eğitim materyallerinin tamamen dışa bağımlı ve yabancı dilde olması, ülke ilgili öğretim üyelerinin kaynak mühendisliğinin dışında kalması da ayrı bir olumsuzluktur. Ülkemizin kaynak mühendisliği konusunda yetişmiş öğretim üyeleri ve uzmanları konunun dışında kalmakta ve ulusumuzun öncelikleri başka ülkelerin uzmanları tarafından belirlenmektedir.


Türkiye'de 2011 yılına kadar "Yetkili Ulusal Kurum" bulunmamaktaydı. TR-ANB (Türk Ulusal Yetkili Kurumu) IWE Türkiye sorumlu üyesi GEV tarafından büyük maddi-manevi destek ile kurularak, ülkemizdeki kaynak mühendisliği eğitimlerinin yabancı ANB'ler tarafından kontrol edilmesinin önüne geçilmiştir. Bu konuda ODTÜ KTM ve GSI-SLV-TR de GEV'e büyük destek vermiştir. Ülkemizde kendi ANB'miz ile Türkiye şartlarına daha uygun kaynak mühendisi yetiştirmemiz mümkün olacağı gibi, Dünya Kaynak Endüstrisinde de söz sahibi olmamız, ülkemiz çıkarlarını uluslararası platformda savunmamız ve ülkemizi yabancıların rahatça istediklerini yapabilecekleri bir ortamdan kurtarabilmemiz de mümkün olacaktır. Bu nedenle ANB'mizin kurulması ve aktif olarak çalışması hayati öneme sahiptir.


Yukarıda sayılan nedenler ile Gedik Eğitim Vakfı TR-ANB'nin kuruluşu için müracaat ve çalışmaları 2009 yılı başında yapmıştır. Başvuru Gedik Eğitim Vakfı (GEV) çatısı altında kurulmuş, kâr gütmeyen Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi (TKTA), tarafından yapılmıştır. 2011 yılı Ocak ayına kadar olan süreçte Türk Yetkili Ulusal Kuruluşu (TR-ANB), TKTA içinde kurulmuş, IAB (International Authorization Board / Uluslararası Yetkilendirme Kuruluşu) adına ülkemizde faaliyet ve etkinliklerini denetleyen ayrı bir Yönetim Kuruluna sahip, bağımsız bir nitelendirme ve belgelendirme birimidir. Bu yüzden, TR-ANB'nin faaliyetleri, TKTA'nın faaliyetlerinden tamamen ayrıdır. Denetlemeleri başarıyla tamamlayan TR-ANB 2011-IAB toplantısında tüm üye ülkelerin katılımıyla "full authorization" olarak isimlendirilen ve bağımsız bir ANB'nin yapabileceği tüm işleri yapmaya yetkili kılınmıştır. TR-ANB'nin şu ana kadar;

" ATB denetleme

" Yeni IWE kurs açma

" ATB akredite etme

" Sınav yapma

" Diploma verme

konularında çalışmalarını sürdürmektedir.


TR-ANB aşağıdaki diplomalara sahip olmak isteyen adaylar için gerekli olan sınav ve kayıtlama faaliyetlerini, IIW talimatlarına uygun olarak yürütür:

1. Uluslararası Kaynak Mühendisi

2. Uluslararası Kaynak Teknikeri

3. Uluslararası Kaynak Uzmanı

4. Uluslararası Kaynak Pratisyeni

5. Uluslararası Kaynak Muayene Personeli

6. Uluslararası Kaynaklı Yapılar Tasarımcısı


TR-ANB standart IWE eğitimlerinin yanında, kaynak konusunda minimum beş yıl sigortalı olarak çalışmış kişilerin 90 saat eğitim + IWE sınavı ile diploma almalarına imkân sağlayan eğitimler konusunda da akredite edilmiştir. IAB kuralları gereği bir ANB akredite olmak istediği alandaki bir eğitimi mutlaka yapmak zorunda olduğu için TR-ANB "Transition Arangement" adı veriline kaynak alanında 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerle ilgili IWE eğitimlerini de TR-ANB yönetim kurulu kararı gereği bir kez yapmak üzere planlanmıştır.. Alınan karar gereği ön şartları sağlayan 42 aday başvuruda bulunmuş, bunların kısaca TA (Transition Arangement) olarak isimlendirilen bu eğitimler ön koşulları sağlamış adayların bir ön sınava alınması ile kursa 9 aday katılarak, başarıyla bitirmeleri sonucunda diplomalarını almışlardır.

Copyright © 2018 TR-ANB
HABER & DUYURULAR
TÜRKİYE'NİN KAYNAKTA
ULUSAL YETKİLİ KURUMU
TR-ANB     EĞİTİMLER     DİPLOMA SORGULAMA     BAĞLI KURULUŞLAR     ANBCC     LİNKLER     İLETİŞİM     ŞİKAYET/İTİRAZ