Bağlı Kuruluşlar

Bağlı Kuruluşlar

1957- 1988 yılları arasında 'Türk Kaynak Cemiyeti" adı altında Prof. Dr. Selahattin ANIK tarafından kaynak alanında önemli çalışmalar yapılmıştır. Zaman zaman TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası ile Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti (DGZfP) ortaklaşa kurslar düzenlemiştir ve katılımcılara sertifika vermiştir. Ülkemizde bugün 4 ATB (Yetkili eğitim merkezi) Kaynak mühendisliği çalışmalarını TR-ANB altında gerçekleştirmektedir. Bunlar;

ODTU - ATB
GEV - ATB
GSI-SLV-TR - ATB
GEV İZMİR - ATB

Çalışmaya başladıkları yetkileri itibariyle ATB'ler hakkında kısa bilgiler aşağıda verilmiştir. (IIW'nun 62. Yıllık Genel Kurul, IAB toplantısında alınan karar gereği Türkiye'de Teknik Eğitim Fakültelerinin Metalürji, Metal ve Makine Bölümü öğrencileri de IWE kurslarına katılmaktadırlar.)


ODTU-ATB (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yetkili Eğitim Kurumu) çalışmaları

ODTÜ’deki Uluslararası Kaynak Mühendisliği kursları 1992 yılında SLV-Münih ile ortak olarak yapılmaya başlanmıştır. 2011 yılına kadar 28 dönem yapılan kursta 785 katılımcı diploma almaya hak kazanmıştır. (1992-1999 arasında 99 kişi EWE; 2001-2011 arasında 686 kişi IWE diploması) Gedik Eğitim Vakfının Türk Kaynak Endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda bağımsız ANB’nin oluşturulması sürecini başlatması ile birlikte TR-ANB aracılığıyla 2011 yılında yapılmaya başlanan Uluslararası Kaynak Mühendisliği kursların da, 2017 yılında gelinen nokta da 751 kişi IWE diploması almaya hak kazanmıştır. Başlangıçta yılda bir kez düzenlenen kursların sıklığı, artan talebe bağlı olarak, 2003 'ten itibaren yılda ikiye, 2008'den itibaren yılda üçe çıkartılmıştır.


GEV-ATB (Gedik Eğitim Vakfı-Gedik Üniversitesi Yetkili Eğitim Kurumu) çalışmaları

GEV-ATB, 2008 yılında ATB olmak üzere Fransız ANB ile çalışmaya başlamış, başvuruları ve denetlemeleri tamamlanarak 16 Mart 2009 yılında ilk kursunu açmış olup Fransız ANB üzerinden Uluslararası Kaynak Mühendisliği kursların da 180 IWE diploması verilmiştir. Gedik Eğitim Vakfının Türk Kaynak Endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda bağımsız ANB’nin oluşturulması sürecini başlatması ile birlikte TR-ANB aracılığıyla 2010 yılında yapılmaya başlanan Uluslararası/Avrupa Kaynak Mühendisliği kursların da, günümüzde yılda toplam dört Uluslararası /Avrupa Kaynak Mühendisliği kursu bunların biri akşam grubu olmak üzere, yılda üç Uluslararası / Avrupa Kaynak İnspektörlüğü olacak şekilde devam etmektedir.


GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi çalışmaları

GSI SLV-TR, Alman Kaynak Cemiyeti (DVS) tarafından kurulmuş olan GSI-SLV firmasının Türkiye’de ki ortaklığı olarak Ekim 2008 de kurulmuştur. Gedik Eğitim Vakfının Türk Kaynak Endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda bağımsız ANB’ nin oluşturulması sürecini başlatması ile birlikte TR-ANB aracılığıyla 2012 yılında yapılmaya başlanan Uluslararası /Avrupa Kaynak Muayene Personeli kurslarına Mayıs 2017 itibariyle, GSI-SLV-TR, 16. Dönem Uluslararası Kaynak Mühendisliği sınıfı da eklenerek TR-ANB’ ye bağlanmıştır. Bu sayede 03.11.2017 tarihinde TR-ANB yetkisi altında Uluslararası / Avrupa Kaynak Mühendisliği ‘Uzaktan Eğitim’ ile başarılı olan kişilere diplomaları verilecektir.


GEV İZMİR-ATB (Gedik Eğitim Vakfı-Gedik Üniversitesi Yetkili Eğitim Kurumu) çalışmaları

GEV ATB’in bir şubesi olarak Ege Bölgesinde ki öğrencilere de hizmet taşıyabilmek adına çalışmalarına başlanan GEV İZMİR-ATB tüm denetimleri tamamlandıktan sonra Mayıs 2017 tarihinde ilk defa Uluslararası/Avrupa Kaynak Mühendisliği kursuna başlamıştır.