Eğitimler

Uluslararası Kaynak Muayene Personeli’nin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Kaynaklı imalatın belirtilen kod , standart , prosedür, teknik şartname veya talimata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve raporlamaktır.

Uluslararası Kaynak Muayene Personeli’nin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Kaynaklı üretimin öncesinde, esnasında ve sonrasında tüm şartların ilgili standartlara uygun olarak kontrolünün sağlanması ve uluslar arası platformlarda iş yapan tüm firmaların kalite sistemlerinin gereği doğrultusunda, tüm kaynak denetim işlemlerinin bir plan dahilinde yetkinliği bir belge ile kanıtlanmış olan, yeterli bilgi donanımına sahip kalifiye kişilere gereksinim duymasıdır.

Uluslararası Kaynak Temel Eğitimi sırasında neler anlatılacak?
◦ Kaynak yöntemleri, metal malzemelerin kaynak sırasındaki davranışları, kaynak hesapları ve standartları
◦ Tahribatsız, mekanik test ve görsel muayene inceleme tekniği
◦ Kaynak talimatları, kaynak prosedürü özellikleri ve nitelikli kaynak prosedürlerinin uygulanması
◦ Malzeme ve sarf malzemelerin özellikleri
◦ Mühendislik çizimleri, işçilik toleransları
◦ Kaynak prosedürü şartnameleri, yöntemler ve prosedürlerin değerlendirilmesi
◦ Denetim prosedürleri ve kabul kriterleri
◦ Uluslararası ve ulusal kaynakçı yeterlilik programları
◦ İmalat öncesi, imalat ve imalat sonrası ile ilgili kaynak kusurların belirlenmesi
◦ Ulusal özelliklere veya kodlara dayalı denetim gereksinimleri
◦ Kaynak ekipmanlarının işlevselliği ve uygulamaları/kısıtlamaları


Uluslararası Kaynak Muayene Personeli eğitimine kimler katılabilir?

IWIP-B için (Temel Eğitim);

· Kaynaklı imalat uygulamaları ve/veya denetiminde çalışıyor olmak